คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 
 
แสดงหรือซ่อนบล็อค

คุณธรรมนำวิชาชีพ

ข้ามบล็อค 1
คุณธรรมนำวิชาชีพ 
แสดงหรือซ่อนบล็อค

ผลงานนวัฒกรรม

ข้ามบล็อค 3
แสดงหรือซ่อนบล็อค

สมาชิกออนไลน์

ข้ามบล็อค 4
(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
แสดงหรือซ่อนบล็อค

รายชื่อสมาชิกหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งนวัตกรรม ปี 2552

ข้ามบล็อค 5
อุดมศักดิ์ มีสุข
ชัยฤทธิ์ ตอนปัญญา
ว่าที่ร.ต.อนุสรณ์ ตวงกระสินธุ์ รน.
นายประเสริฐ ทวีโชติ
นายกิตติภพ ปานคณินทร์
นายมนู ภูมีศรี
นายพยูร ศรีพร
นายอภิชาติ เนินพรหม
นายนภา แสงไชยราช
นายจักรกฤษณ์ มะดี
นายแชน ประยูรชาติ
นายวิทยากร วรรณา
ทองทาบวงศ์ นายวีระ
นางชื่นชม ศุภพิชญ์นาม
นางกุสุมา ขันกสิกรรม
นายพจน์ อนุกูลเวช
นายนิกร วรภักดิ์
นางสาวสุดาจิต มณีโชติ
นายอุดร เศษโถ
นางพัชรินทร์ กิตติพัชรากร
นายสมควร สากำ
นางสถิรดา ทาขุลี
นายเผด็จ อ่ำนาเพียง
นายชัยฤทธิ์ ตอนปัญญา
นางผ่องศรี แก้วชูเสน
นางสุธา ทองขาว
นางลมูล ทัศนา
นางสาวจิตรานุช รักสัจจา
นางสุภาพ กิตติรัตนกรกูล
นางกงเหรียญ รัตปัญญา
จ.ส.อ.สมจิตร โตวิจิตร
นายประสิทธิ์ พรหมมินทร์

logo

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้สถานศึกษาอาชีวศึกษามีการคิดค้น และพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน หลากหลายและต่อเนื่องกับบริบทของวิทยาลัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. เพื่อพัฒนาคลังสื่อนวัตกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้มีขีดความสามารถในการรองรับการเก็บรวบรวม และการเข้าถึงบริการสื่อนวัตกรรมอาชีวศึกษาของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วรพจน์ ธราวรรณ  ติดต่อ Admin:mail vorapot.thrawan@gmail.com Tel.0881370916

ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)

ประเภทของรายวิชา

ช่างอุตสาหกรรม32
พาณิชยกรรม1
คหกรรม1
เกษตรกรรมฯ
ศิลปกรรม
สารสนเทศฯ
สามัญพื้นฐาน2


แสดงหรือซ่อนบล็อค

เวลาภายในเครื่อง

ข้ามบล็อค 8

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28   
แสดงหรือซ่อนบล็อค

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

ข้ามบล็อค 10
แสดงหรือซ่อนบล็อค

กิจกรรมล่าสุด

ข้ามบล็อค 11
กิจกรรม ตั้งแต่ ศุกร์, 14 มิถุนายน 2019, 08:49PM

ไม่มีอะไรใหม่นับตั้งแต่คุณล็อกอินครั้งสุดท้าย

แสดงหรือซ่อนบล็อค

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ข้ามบล็อค 12
ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม
Untitled-2