นายอุดร เศษโถ

ที่ตั้ง:วก.บึงกาฬ
เข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ:ไม่เคย
Untitled-2