นายเผด็จ อ่ำนาเพียง

ที่ตั้ง:วษท.ร้อยเอ็ด
เข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ:ไม่เคย
Untitled-2